Поморие или древно Анхиало е малък черноморски град, очарователен със своята непринудена и романтична атмосфера, прочут с лечебната кал на Поморийското солено езеро и ароматните вина, които се произвеждат от поколения наред.
Анхиало е един от най-древните градове, възникнали някога по днешните български земи. Исторически данни сочат, че началото му датира още от края на V – IV век пр. Хр. Предполага се, че градът е основан от аполонийците, като търговска колония, контролираща от север Бургаския залив.
От края на Ι в. пр. Хр. до средата на I в. сл. Хр. е център на стратегия в Одриското царство. Големият разцвет Анхиало постига през римското управление, когато при император Траян (98-117г.) е провъзгласен за град с правото и задължението да носи родовото име на императора Улпия. Римският Анхиало се изгражда в периода ΙΙ-ΙΙΙ в. сл. Хр. по система с прави улици пресичащи се под прав ъгъл. В периода на Късната античност Анхиало е вторият важен център в провинция Хемимонт след Адрианопол (Одрин) и едно от най-важните пристанища.
За първи път градът влиза в границите на Средновековната българска държава през 812г. през управлението на хан Крум. Малко известно е прабългарското име на Поморие – Бутон
Поморие (Анхиало) е бил многократно опожаряван и разрушаван, поради тази причина, въпреки многовековната история на града са запазени малко старинни сгради.
През 1453 г. попада под турско робство. През епохата на османско господство градът бързо се издига от малка административно-териториална единица до център на голяма околия. По-голямата част от населението му се занимава със солодобив и попада в категорията на т.нар. рая с „привилегирован” статут. Ахиолу – османското название на града – става един от големите солодобивни центрове в империята и най-големия по българските земи.
След Съединението на България (1885г.) той става неделима част от българската държава. Солопроизводството продължава да бъде основен поминък на анхиалци, но лозаро-винарството също бележи силно развитие.
През 1934 г. с министерска заповед името на града е променено от Анхиало на Поморие.
През ΧΧв. Поморие се утвърждава като важен туристически център свързан с морския отдих и балнеологията. Лечебните свойства на поморийската кал привличат туристи от цял свят.