ГР. ПОМОРИЕ – ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

ГРАДСКА ЛИНИЯ № 1

от начална спирка “Бивша автогара” в кв. Свети Георги – сп. “ул. Мусала” – сп. “Пальокастро” – сп. “Анхиалоавто” – сп. “бивша Изба 2” – сп. “Манастир Св. Георги” – сп. “бл. № 25” – сп. “Безалкохолни напитки” – сп. “Хлебозавод” – сп. “у-ще Ив.Вазов” – сп. “ул. Черковна” – сп. “Руски паметник” – сп. “ул. Ахелой” – сп. “Община Поморие” – сп. “у-ще Ив.Вазов” – сп. “Хлебозавод” – сп. “Безалкохолни напитки” – сп. “бл. № 25” – сп. “Манастир Св. Георги” – сп. “бивша Изба 2” – сп. “Анхиалоавто” – сп. “Пальокастро” – сп. “ул. Мусала” – сп. “Бивша автогара”

от понеделник до петък – часове на тръгване:
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30.

събота и неделя – часове на тръгване: 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 11.30, 13.30, 14.30, 16.00, 17.30, 19.30.

ГРАДСКА ЛИНИЯ № 2

от начална спирка “Бивша автогара” в кв. Свети Георги – сп. “ул. Мусала” – сп. “Пальокастро” – сп. “Анхиалоавто” – сп. “бивша Изба 2” – сп. “Манастир Св. Георги” – сп. “бл. № 25” – сп. “Безалкохолни напитки” – сп. “Хлебозавод” – сп. “у-ще Ив.Вазов” – сп. “МБАЛ” – сп. “ул. Черковна” – сп. “Руски паметник” – сп. “ул. Ахелой” – сп. “Община Поморие” – сп. “у-ще Ив.Вазов” – сп. “Хлебозавод” – сп. “Безалкохолни напитки” – сп. “бл. № 25” – сп. “Манастир Св. Георги” – сп. “бивша Изба 2” – сп. “Анхиалоавто” – сп. “Пальокастро” – сп. “ул. Мусала” – сп. “Бивша автогара”

часове на тръгване:

6.30; 7.00; 7.30; 12.00; 14.30; 19.30;

ДО ГРОБИЩЕН ПАРК

Всяка събота, начална спирка: “Руски паметник”, час на тръгване: 7.30 ч.

ГР. ПОМОРИЕ /център/ – ГР. БУРГАС

от Поморие /център/:

06:30; 07:30; 08:30; 09:30; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:30; 18:30; 20:30;

от Бургас:

06:30; 07:30; 08:30; 09:30; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:30; 18:30; 19:30

ГР. ПОМОРИЕ /център/ – К.К. СЛЪНЧЕВ БРЯГ

от Поморие – 7.00; 10.30; 13.00; 17.00; 19.20*; 21.30*
от Сл. Бряг – 8.00; 11.15; 14.00; 18.00; 20.15*; 23.10*

Забележка: курсовете, отбелязани с ” * ” се изпълняват в периода от 01.06 до 30.09

Двата маршрута: гр. Поморие – с. Горица и гр. Поморие – с. Страцин се обединяват в една обиколна автобусна линия, по следния маршрут и часове на тръгване:

ГР. ПОМОРИЕ – С. ГОРИЦА – С. СТРАЦИН

От гр. Поморие – център (6.20 ч.) – с. Каменар (6.30 ч.) – гр. Каблешково (6.40 ч.) – разклон с. Медово (6.45 ч.) – с. Александрово (6.50 ч.) – с. Порой (6.55 ч.) – с. Гълъбец (7.05 ч.) – с. Горица (7.10 ч.) – с. Страцин (7.25 ч.) – с. Белодол (7.35 ч.) – с. Бата (7.40 ч.) – с. Медово (7.45 ч.) – гр. Каблешково (7.50 ч.) – с. Каменар (8.00 ч.) – пристига в гр. Поморие – център (8.10 ч.)

От гр. Поморие – център (11.00 ч.)* – с. Каменар (11.10 ч.) – гр. Каблешково (11.20 ч.) – разклон с. Медово (11.25 ч.) – с. Александрово (11.30 ч.) – с. Порой (11.35 ч.) – с. Гълъбец (11.45 ч.) – с. Горица (11.50 ч.) – с. Страцин (12.05 ч.) – с. Белодол (12.15 ч.) – с. Бата (12.20 ч.) – с. Медово (12.25 ч.) – гр. Каблешково (12.30 ч.) – с. Каменар (12.40 ч.) – пристига в гр. Поморие – център (12.50 ч.)

* – в почивни и празнични дни не се изпълнява

От гр. Поморие – център (16.15 ч.) – с. Каменар (16.25 ч.) – гр. Каблешково (16.35 ч.) – разклон с. Медово (16.40 ч.) – с. Александрово (16.45 ч.) – с. Порой (16.50 ч.) – с. Гълъбец (16.55 ч.) – с. Горица (17.00 ч.) – с. Страцин (17.15 ч.) – с. Белодол (17.25 ч.) – с. Бата (17.30 ч.) – с. Медово (17.35 ч.) – гр. Каблешково (17.40 ч.) – с. Каменар (17.50 ч.) – пристига в гр. Поморие – център (18.00 ч.)

ГР. ПОМОРИЕ – ГР. КАБЛЕШКОВО
(през с. Дъбник, с. Габерово и с. Лъка)

Часове на тръгване*:

От гр. Поморие – център: 6.45, 11.30, 17.30.

От гр. Каблешково – 7.45, 13.40, 18.15.

От с. Дъбник – с. Габерово – 7.30, 13.30, 18.00.

От с. Лъка – 11.30

* – Маршрутното разписание не се изпълнява в почивни и празнични дни.

С. КАМЕНАР – ГР. ПОМОРИЕ – не се изпълнява